Thursday, February 5, 2015

FALSAFAH PENDIDIKAN SMK DATUK BAHAMAN

Sebuah institusi pendidikan yang memberi peluang sama rata kepada pelajar untuk membangunkan potensi diri agar menjadi insan yang berilmu, berakhlak mulia, berdikari dan berketrampilan yang akan dapat menyumbang untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara.

0 comments:

Post a Comment