Thursday, March 14, 2013

Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling

VISI MEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG KONDUSIF, TERAPUTIK DAN EFEKTIF DARI ASPEK FIZIKAL PERHUBUNGAN DAN PENGURUSAN BERTERASKAN KONSEP PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING BERKUALITI SECARA MENYELURUH DAN BERKESAN DEMI KECEMERLANGAN MURID DAN SEKOLAH
MISI
  • Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan
  • Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia
  • Membimbing murid ke arah prestasi yang tinggi dalam akdemik
  • Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling
  • Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid
  • Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid0 comments:

Post a Comment